Archiwum zamówień publicznych

Artykuły

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

   

  CPV-30213300-8 komputery biurkowe

  CPV-30213100-6 komputery przenośne

  CPV-30231300-0 monitory ekranowe

  CPV-30232110-8 drukarki laserowe

   

  Czytajwięcejo:
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na dostawę dla Sądu Okręgowego w Nowym Sączu telefonii IP wraz z wdrożeniem.

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  CPV - 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

   

  2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: wykonanie zamówienia dodatkowego obejmującego dodatkowe czynności Wykonawcy wynikające ze zwiększonego zakresu robot budowlano-montażowych nie objętych zamówieniem podstawowym dla zadania : Wykonanie robót remontowo budowlanych w obiektach sądowych w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3, Zakopanem przy ul. Kraszewskiego 14 Chata i pawilonie C Sądu Rejonowego przy ul. Gimnazjalnej 13, Muszynie przy ul. Kity 18A.

   

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie zapytania o cenę poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dostawę samochodu osobowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

   

  CPV: 34110000-1 - samochody osobowe

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

   

  o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na: Dostawę dla Sądu Okręgowego w Nowym Sączu telefonii IP wraz z wdrożeniem.

  Adres strony internetowej na której dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  www.nowysacz.so.gov.pl

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

   

  o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na:Wykonanie robót remontowo budowlanych wraz z dostawą umeblowania w obiektach sądowych w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3 i Muszynie przy ul. Kity 18A.

  Adres strony internetowej na której dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  www.nowysacz.so.gov.pl

   

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50g oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2013r.

   

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt. 1 lit. a, w związku z art.67 ust.3 pkt.1 lit. d ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania zastrzeżonych (w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.- Prawo Pocztowe) przesyłek pocztowych o wadze do 50g opłaconych w formie opłaty przy użyciu maszyny do frankowania i z dołu w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2013r.

  CPV-64110000-0 usługi pocztowe

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

   

  o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na:

  Dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

   

  Adres strony internetowej na której dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  www.nowy-sacz.so.gov.pl

   

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

  CPV-30213300-8 komputery biurkowe

  CPV-30213100-6 komputery przenośne

  CPV-30231300-0 monitory ekranowe

  CPV-30232110-8 drukarki laserowe

   

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Archiwum zamówień publicznych

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-28
Publikacja w dniu:
2012-02-28
Opis zmiany:
b/d