Archiwum zamówień publicznych

Artykuły

 • Zapytanie NR 1

   

  Nowy Sącz, 25 sierpnia 2011r.

  A/g-3500-3/11

  Zapytanie NR 1

  do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na; Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

  Pytanie:

  Zamawiający w załączniku Nr 2 do SIWZ (Zakres Rzeczowy Zamówienia) dotyczącym drukarek sieciowych (8 szt.) wymaga by standardowa pamięć wynosiła 128 MB. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drukarki wiodącego producenta z zainstalowaną pamięcią 160 MB

  Odpowiedź:

  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania drukarek o zainstalowanej pamięci 160 MB

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

   

  o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na:

  Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

   

  Adres strony internetowej na której dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  - www.nowy-sacz.so.gov.pl

   

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na: "Wykonanie robót remontowo budowlanych w obiektach sądowych w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3, Zakopanem przy ul. Kraszewskiego 14 "Chata" i pawilonie "C" Sądu Rejonowego przy ul. Gimnazjalnej 13, Muszynie przy ul Kity 18A".

  CPV - 45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne

   

  Czytajwięcejo:
 • Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej

  Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pt. "Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ulicy Grunwaldzkiej" w formule partnerstwa publiczno prywatnego.

  Czytajwięcejo:
 • Odpowiedż na zapytanie

   

  Nowy Sącz dnia 29 lipca 2011 r.

  Znak: A-3500-2/11

  Wszyscy Oferenci

   

  W związku z otrzymanym zapytaniem od Oferenta dla zadania dotyczącego wykonania robót remontowo budowlanych w obiektach sądowych w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3 , Zakopanem przy ul. Kraszewskiego 14 Chata i pawilonie C Sądu Rejonowego przy ul. Gimnazjalnej 13, Muszynie przy ul. Kity 18A poniżej przedstawiam odpowiedź na zadane pytanie:

  Pytanie 1: Czy oferta przetargowa powinna zawierać kosztorysy ofertowe?

  Odpowiedź: Tak. Należy załączyć kosztorysy szczegółowe.

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

   

  o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na:

  Wykonanie robót remontowo budowlanych w obiektach sądowych w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3, Zakopanem przy ul. Kraszewskiego 14 Chata i pawilonie C Sądu Rejonowego przy ul. Gimnazjalnej 13, Muszynie przy ul. Kity 18A.

  Adres strony internetowej na której dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  www.nowy-sacz.so.gov.pl

   

  Osoby upoważnione do kontaktów

  w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia

  Ireneusz Czarnik, (tel. 0-18 44 82 156)

   

  w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych

  Stanisław Górski (tel. 0-18 44 82 156)

   

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie zapytania o cenę poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: : Dostawę środków czystości dla Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz pokoi gościnnych Sądu Okręgowego, zlokalizowanych w Muszynie i Zakopanem.

  CPV -33711900-6 mydło

  CPV -39831000-6 preparaty piorące

  CPV - 39831240-0 preparaty czyszczące

  CPV - 39200000-4 wyposażenie domowe

  CPV - 33761000-2 papier toaletowy

   

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dostawę dla Sądu Okręgowego w Nowym Sączu macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem oraz montażem i wdrożeniem.

   

  CPV 30233000-1 - urządzenia do przechowywania i odczytu danych

  CPV 48710000-8 - pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

  CPV 48219300-9 -pakiety oprogramowania administracyjnego

  CPV 48214000-1 - pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego

   

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie zapytana o cenę poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach sądowych zlokalizowanych w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3 i Pijarskiej 14.

  CPV-90911200-8 -usługi sprzątania budynków

   

  Czytajwięcejo:
 • Zapytanie NR 1

   

  do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na; Dostawę dla Sądu Okręgowego w Nowym Sączu macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem oraz montażem i wdrożeniem.

   

  Pytanie:

   

  W załączniku Nr 2 do SIWZ -zakresie rzeczowym zamówienia -w pkt I -Macierz dyskowa -Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt posiadał:

  1. Certyfikat bezpieczeństwa CE (tzw. deklarację zgodności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami).

  2. Certyfikat ISO 9001 w zakresie min. integracji rozwiązań i technologii informatycznych.

  3. Certyfikat 27001 w zakresie m.in. integracji rozwiązań i technologii teleinformatycznych.

  Prosimy o sprecyzowanie jakiego certyfikatu 27001 wymaga Zamawiający. Ponieważ Zamawiający wymaga certyfikatów dotyczących integracji rozwiązań i technologii informatycznych prosimy o sprecyzowanie, czy wymagania te dotyczą oferowanego sprzętu, czy oferenta występującego w postępowaniu. Prosimy także o informacje, czy certyfikaty te należy dołączyć do oferty.

   

  Odpowiedz:

   

  Zamawiający -zgodnie z zapisem w załączniku Nr 2 do SIWZ wymaga m.in. certyfikatu ISO 27001 od Wykonawców (Oferentów występujących w postępowaniu) oraz załączenia do oferty kopii wszystkich wymaganych certyfikatów.

   

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Archiwum zamówień publicznych

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-28
Publikacja w dniu:
2012-02-28
Opis zmiany:
b/d