Archiwum zamówień publicznych

Artykuły

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie przetargu zapytanie o cenę poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

  Wykonywanie usługi fizycznej ochrony budynków Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3 i Pijarskiej 14.

  CPV-79710000-4 usługi ochroniarskie

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

   

  o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na:Dostawa dla Sądu Okręgowego w Nowym Sączu macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem oraz montażem i wdrożeniem.

  Adres strony internetowej na której dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  - www.nowy-sacz.so.gov.pl

  Osoba upoważniona do kontaktów

   

  Andrzej Marszałek-sprawy merytoryczne

  tel.(18) 44 82 184

   

  Paweł Kołodziejczyk-sprawy formalno prawne

  tel. (18) 44 82 146

   

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie zapytana o cenę poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

  Serwis kserokopiarek będących własnością Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz jednostek sądowych okręgu.

  CPV 50313000-2 - konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych

   

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie zapytana o cenę poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

  Organizację szkoleń dla pracowników Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i Sądów Rejonowych okręgu nowosądeckiego na 2011r.;

  CPV 55120000-7 - usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

   

  Czytajwięcejo:
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Prowadzone w trybie zapytania o cene poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

  Sukcesywną dostawę materiałów biurowych, wkładów drukujących, papieru kserograficznego, galanterii papierniczej i galanterii biurowej dla potrzeb Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

   

  CPV 30197644-2 - papier kserograficzny

  CPV 30192113-6 - wkłady drukujące

  CPV 30190000-7 - różny sprzęt i artykuły biurowe

   

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Archiwum zamówień publicznych

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-28
Publikacja w dniu:
2012-02-28
Opis zmiany:
b/d