Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z montażem i wdrożeniem - na potrzeby nowego budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej

Nazwa:

„Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z montażem i wdrożeniem - na potrzeby nowego budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej”.

Oznaczenie postępowania: A/g-26-2/17
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wartość: Poniżej kwoty 135 000 EURO
Termin składania ofert: 18.09.2017r. godz.9.30
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
SIWZ
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Wyjaśnienia do SIWZ

 

Otwarcie ofert  Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z montażem i wdrożeniem - na potrzeby nowego budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2017-09-21
Publikacja w dniu:
2017-09-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2017-09-21
Publikacja w dniu:
2017-09-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2017-09-21
Publikacja w dniu:
2017-09-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2017-09-21
Publikacja w dniu:
2017-09-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d