Dostawę i montaż dwóch rentgenowskich prześwietlarek bagażu na potrzeby Sądu Rejonowego w Limanowej i Sądu Rejonowego w Nowym Targu

Nazwa:

„Dostawę i montaż dwóch rentgenowskich prześwietlarek bagażu  na potrzeby Sądu Rejonowego w Limanowej i Sądu Rejonowego w Nowym Targu”

Oznaczenie postępowania: A/g-26-6/17
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wartość: Poniżej kwoty 135 000 EURO
Termin składania ofert:  2017-11-17, godzina: 09:30
Ogłoszenie o zamówieniu:

 Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Wyjaśnienia do SIWZ

 Zapytanie nr 1

 Zapytanie nr 2

Otwarcie ofert  Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Dostawę i montaż dwóch rentgenowskich prześwietlarek bagażu na potrzeby Sądu Rejonowego w Limanowej i Sądu Rejonowego w Nowym Targu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-24
Publikacja w dniu:
2017-11-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-17
Publikacja w dniu:
2017-11-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-15
Publikacja w dniu:
2017-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-10
Publikacja w dniu:
2017-11-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-09
Publikacja w dniu:
2017-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-09
Publikacja w dniu:
2017-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-09
Publikacja w dniu:
2017-11-09
Opis zmiany:
b/d