Dyrektor Sądu

 


Sekretariat
II p. pokój 223
Tel.:18 444-46-50
e-mail: sekretariatdyrektora@nowysacz.so.gov.pl

 

Dyrektor Sądu Okręgowego:

1)kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno - organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu celem wykonywania przez sąd wymiaru sprawiedliwości i innych zadań z zakresu ochrony prawnej

2)wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym , gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,

3)jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,

4)określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałąch sądu,

5)reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

 

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-29
Publikacja w dniu:
2017-11-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d