Sprawozdania statystyczne

Sprawozdania za I półrocze 2017

MS-S1o

MS-S5o

MS-S6o

MS-S10o

MS-S11i12o


Sprawozdania za rok 2016

 

MS-S1

MS-S5

MS-S6

MS-S10

MS-S11-12


Sprawozdania za I półrocze 2016

 

MS-S1

MS-S5

MS-S6

MS-S10

MS-S11-12

 

Sprawozdania za rok 2015

 

MS-S1

MS-S5

MS-S6

MS-S10

MS-S11-12

 

Sprawozdania za I półrocze 2015

 

MS-S1

MS-S5

MS-S6

MS-S10

MS-S11-12