Kolegium Sądu

 

Skład

Przewodniczący Kolegium 
Prezes SO – Zbigniew Krupa

Członkowie:

  • SSO Ewa Ślusarczyk
  • SSO Tadeusz Piesowicz
  • SSO Paweł Gnutek
  • SSO Jacek Małodobry
  • SSR Zdzisława Sabała-Klocek
  • SSR Renata Wajda
  • SSR Janusz Przepióra
  • SSR Józefa Czechowska

 

 

Zakres czynności:

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie o ustroju sądów powszechnych:

 

1) wyraża opinie o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,

2) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,

3) wyraża opinię o projektach planów finansowych, o ktorych mowa w art. 178 § 1,

4) wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego,sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym,

5) wyraża opinię o kandydatach na stanowisko asesora sądowego,

6) wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki,

7) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

§2. W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąc opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów

 

 

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-05-15
Publikacja w dniu:
2013-05-15
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d