Konferencje/kongresy

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia przygotowanego przez Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w Krakowie. Realizacja szkolenia przebiega w formie otwartej w terminach wskazanych w agendzie szkolenia ( po zebraniu grupy) w Krakowie lub istnieje możliwość zamówienia szkolenia w formie zamkniętej, po wcześniejszym ustaleniu z przedstawicielem zarządu stowarzyszenia.
Szkolenie ma charakter wykładowo warsztatowy i jest prowadzone przez praktyków.
Proponowana tematyka szkolenia jest niezwykle ważna z perspektywy działania kuratora zawodowego rodzinnego i współpracy z instytucjami w zakresie ochrony dobra dziecka. Wspólne uczestnictwo w szkoleniach otwartych różnych grup zawodowych pozwoli na podniesienie jakości współpracy i wymianę podsiadanej wiedzy i dotychczasowych doświadczeń.
Serdecznie zapraszamy.
V-ce Prezes KSKS

 

Elżbieta Pędziałek Kunert

 

 

program szkolenia

karta zgłoszenia

 

 

 

 

 

Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych z przyjemnością informuje, że w dniach 25 - 27 listopada 2015r odbyła się w Krynicy Zdroju Konferencja szkoleniowa pt

"Pomoc Postpenitencjarna w Regionie. Potrzeby, wyzwania, szanse"

Wydarzenie oprócz części merytorycznej, obfitowało w wiele inspirująych spotkań i dyskusji na temat skutecznej pomocy byłym więźniom i ich rodzinom w regionie Polski południowej.

Partnerem medialnym konferencji był serwis kurator.info.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia tutaj

 

Niebawem informacje o kolejnych wydarzeniach współorganizowanych przez Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

 

 

 

 

 

 

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Stowarzyszenie Sursum Corda oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie  w dniach 25-27 listopada 2015r wspólnie organizują konferencję szkoleniową, poświęconą tematyce pomocy postpenitencjarnej pt

"Pomoc Postpenitencjarna w Regionie. Potrzeby, wyzwania, szanse"

Celem konferencji jest zacieśnienie współpracy Kuratorskiej Służby Sądowej, Służby Więziennej oraz Organizacji Pozarządowych i innych podmiotów, poprzez organizację i wspólny udział w wydarzeniu. Wypracowanie zbieżnych celów, metod pracy oraz spójnej strategii pomocowej, jak również lepszy przepływ informacji, które pozwolą efektywniej wydatkować środki publiczne przeznaczone na pomoc postpenitencjarną dla byłych więźniów i ich rodzin. 
Inspiracją do dalszego rozwoju tych form pomocy jest zapotrzebowanie społeczne, oszacowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń Centrum Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu.

Program konferencji do pobrania tutaj

 

Wydarzenie na facebooku

 

 

 

konferencja plakat

 

partnerem wydarzenia jest magazyn www.kurator.info

 

 

 

 

 

 

To już za nami- interdyscyplinarna konferencja Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, pt.: "Mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe. Współczesne trendy zarządzania a organizacja pracy. Zagrożenia, perspektywy-sygnalizacja", która odbyła się 3 listopada 2015r w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Relacja z konferencji, w której udzial wzięli także przedstawiciele Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych tutaj

 

 

 

 

 

Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych z przyjemnością informuje, że w dniu 2 października w Chrzanowie odbył się I Małopolski Kongres Dziecka i Rodziny - którego Stowarzyszenie jest organizatorem.

 

Zapraszamy do obecjrzenia fotorelacji z Kongresu

 

Informacja prasowa na temat Kongresu tutaj

 

Przy tej okazji pragniemy złożyć gratulacje oraz szczególne podziękowania naszej koleżance Elżbiecie Pędziałek Kunert

v-ce prezesowi naszego Stowarzyszenia, za ogrom pracy jaki włożyła w organizację Kongresu oraz profesjonalizm i szczególne zaangażowanie w to przedsięwzięcie.

 

 

 

Niebawem informacje o kolejnym wydarzeniu współorganizowanym przez Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

 

 

 

 

 

 

 

Kraków,dn.10.08.2015r.

 

 

List Intencyjny

Szanowni Państwo

 

W imieniu Zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Małopolskim Kongresie Dziecka i Rodziny, który odbędzie się w dniu 2 października 2015r. w Chrzanowie.

Naszą intencją jest podsumowanie w aspekcie pozytywnym, jak i negatywnym funkcjonowania Ustawy  o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej z  dnia 9 czerwca 2011r. oraz zebranie wszystkich środowisk zawodowych, które współpracują w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, na podstawie zapisów  w/w  aktu prawnego. Chcielibyśmy aby podczas tego kongresu spotkali się asystenci rodziny, sądowi kuratorzy rodzinni, sędziowie rodzinni oraz koordynatorzy pieczy zastępczej, pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej w celu wymiany doświadczeń i wypracowania wniosków, postulatów do zmian w zakresie przepisów ustawy i przedstawienia praktyki realizacji aktualnych zapisów ustawy w  codziennej rzeczywistości. Ponadto istnieje realna szansa, iż podczas tego Kongresu spotkają się wspólnie  grupy zawodowe, na których spoczywa obowiązek pomocy dziecku i  rodzinie.

Wśród zaproszonych gości na Kongres są m.in. Minister Sprawiedliwości , Minister Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka, posłowie jak również   przedstawiciele środowiska naukowego profesor Stanisława Kalus, profesor Izabela Krasiejko i inni, którzy aktywnie działają w zakresie tworzenia przepisów prawa oraz metod pracy dla wskazanych wyżej grup zawodowych.

Współorganizatorami Kongresu jest Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz Burmistrzowie Miast -  Chrzanowa, Trzebini, Libiąża, Alwerni oraz Wójt Gminy Babice.

Bez Państwa udziału i aktywności w Kongresie niemożliwe będzie osiągnięcie celów związanych z wypracowaniem wniosków i postulatów, a następnie przekazaniem ich do właściwych organów.

Liczymy,  iż przyjmą Państwo z zainteresowaniem naszą propozycję i wezmą udział w Kongresie.

 

Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia

 

Kuratorów Sądowych

 

plan kongresu karta zgłoszenia uczestnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Konferencje/kongresy