Umowy dwustronne

Wierzyciele chcący dochodzić roszczeń alimentacyjnych w państwach nie będących członkiem Konwencji Nowojorskiej mogą ubiegać się o należne świadczenia w oparciu o umowy dwustronne pomiędzy Rzecząpospolitą  Polską a państwem, w którym przebywa dłużnik, jeżeli z państwem tym istnieje wzajemność w zakresie wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych.
W takim przypadku wierzyciel winien zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie świadczeń do właściwego sądu rejonowego, który wydawał orzeczenie w zakresie  obowiązku alimentacyjnego. Wierzyciel w tym przypadku może również skierować swój wniosek do właściwego sądu na terytorium państwa obcego.
W państwach z którymi nie istnieje wzajemność  w zakresie wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych dochodzenie roszczeń alimentacyjnych nie jest możliwe.

Rejestr zmian dla: Umowy dwustronne