Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach sądowych zlokalizowanych w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3 i Pijarskiej 14

Nazwa: „Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach sądowych zlokalizowanych w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3 i Pijarskiej 14”.
Oznaczenie postępowania: A/g-3502-3/12
Tryb postępowania: Zapytanie o cenę
Wartość: Poniżej kwoty 130 000 EURO
Termin składania ofert:
Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Wyjaśnienia do SIWZ

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach sądowych zlokalizowanych w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3 i Pijarskiej 14