„Ochrona wraz z monitoringiem obiektów, osób i mienia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu”.

Nazwa: „Ochrona wraz z monitoringiem obiektów, osób i mienia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu”.
Oznaczenie postępowania: A/g-26-1-1/16
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wartość: Poniżej kwoty 135 000 EURO
Termin składania ofert: 04 sierpnia 2016r. godz. 09:30
Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

 

Wyjaśnienia do SIWZ

Zapytanie nr 1

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: „Ochrona wraz z monitoringiem obiektów, osób i mienia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu”.