II K 465/11

W dniu 03 lutego 2014 r. przed Sądem Rejonowym w Gorlicach zapadł wyrok w sprawie karnej przeciwko Joannie S. oskarżonej o to, że w dniu 30 czerwca 2010 r. odpowiadała za niewłaściwe przeprowadzenie oprysków komarów wykonanych na podstawie umowy zawartej z zastępcą Burmistrza Miasta B. w wyniku czego nastąpiło masowe wyginięcie ok. dwóch milionów pszczół, co wywołało straty w wysokości 262 tys. zł.

Joanna S. uznana została za winną tego, że w dniu 30 czerwca 2010 r. w B., K., L., G. i B. będąc odpowiedzialna za przeprowadzenie oprysków komarów na podstawie umowy zawartej z zastępcą Burmistrza Miasta B. na skutek użycia niewłaściwego preparatu chemicznego nie przeznaczonego do użytku powszechnego oraz na skutek użycia tego preparatu niezgodnie z instrukcją doprowadziła do wyginięcia ok. 2 milionów pszczół powodując zniszczenie w świecie zwięrzęcym w znacznych rozmiarach. Sąd wymierzył jej karę 4 miesięcy pozbawienia wolnosci w warunkowym zawieszeniu na dwuletni okres próby.Wyrok jest nieprawomocny.


Informacja dot. umorzenia postępowania wobec Joanny S. w sprawie Karpackiego Związku Pszczelarzy Koło Pszczelarzy w Bieczu p-ko firmie Dertex DDD, jaka w dniu 05 października 2012 r. opublikowana została na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Nowym Sączu nie jest prawdziwa. Postępowanie sądowe wobec Joanny S. toczy się nadal przed Sądem Rejonowym w Gorlicach.

W dniu 27 września 2012 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu (Wydział II Karny, sygn. sprawy: II Kz 210/12) utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Gorlicach z dnia 14 czerwca 2012 r. dot. umorzenia postępowania wobec Janusza G. Postanowienie jest prawomocne, bez możliwości zaskarżenia.

Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach umorzył postępowanie w stosunku do Janusza G. z powodu braków formalnych uniemożliwiających prowadzenie postępowania karnego.

W dniu 19 lipca 2011 r. do Sądu Rejonowego w Gorlicach wpłynął zbiorowy akt oskarżenia Koła Pszczelarzy w Bieczu przeciwko: Januszowi G. Zastępcy Burmistrza Biecza, który jako funkcjonariusz publiczny, organizator i zleceniodawca wykonania oprysków przeciwko komarom nie dopełnił obowiązku powiadomienia pszczelarzy o dacie i godzinie planowanego oprysku, a także nie uwzględnił sprzeciwu prezesa Koła Pszczelarzy odnośnie niebezpiecznych dla pszczół oprysków, w wyniku których wystąpiło masowe wyginięcie ok. dwóch milionów pszczół, powodując straty wymierne 262 tysięcy zł, tj. czyn określony w art.231§1 i 3 kk; oraz Joannie S. odpowiadającej za niewłaściwe przeprowadzenie oprysków komarów wykonanych na podstwie umowy zawartej z Zastępcą Burmistrza Biecza.

Rejestr zmian dla: II K 465/11