Ławnicy

Wyciąg z USP-ławnicy pobierz

Rozporządzenie MS - rada ławnicza pobierz

Rozporządzenie MS - karta zgłoszenia pobierz

klauzula Informacyjna


Rada Ławnicza  Sądu Okręgowego w Nowym Sączu kadencji 2016-2019

1.   Witkowska Krystyna             -     Przewodnicząca

2.   Dobrzańska Danuta              -     Z-ca przewodniczącego

3.   Sołtys Magdalena                 -     Z-ca przewodniczącego

4.   Matusik Bożena                    -      Sekretarz

5.   Dobosz Grzegorz                  -       Członek

6.   Fołta Gracjan                         -       Członek

7.  Gancarczyk Anna                   -       Członek

8.   Golonka Wanda                     -       Członek

9.   Kurzeja Krystyna                   -       Członek

10. Mastalska Bogumiła            -       Członek

11. Sobczyk Teresa                     -       Członek

12. Tomczyk Antoni                    -       Członek

13. Wicher Bożena                      -       Członek

14.Wolny Magdalena                  -       Członek 

Zmiana wysokości rekompensaty dla ławników

 

Prezes Sądu Okręgowego w nowym Sączu informuje, że od 10 sierpnia 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1443) ulega zmianie wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych:

  • za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika obowiązuje rekompensata w wysokości 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co jest 111,43 zł.,
  • dodatkowo ławnikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu wykonywania czynności w sądzie środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co stanowi 10,55 zł.,
  • ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów.
Rejestr zmian dla: Ławnicy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-24
Publikacja w dniu:
2018-09-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-17
Publikacja w dniu:
2018-08-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-17
Publikacja w dniu:
2018-08-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d