Modernizacja wyposażenia 5 sal Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych Recourt w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu

Nazwa:

„Modernizacja wyposażenia 5 sal Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych Recourt w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu”.

Oznaczenie postępowania: A/g-26-2/19
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.
Termin składania ofert: 25.10.2019r. do godz. 09:30
Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie

 
SIWZ
Załącznik 1

Załącznik 1a

Załącznik 2

Załącznik 2 do umowy

Załącznik 3

Załącznik 3 do umowy

Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
 
 

 

Wyjaśnienia 

 

 

Otwarcie ofert  Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

Rejestr zmian dla: Modernizacja wyposażenia 5 sal Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych Recourt w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-29
Publikacja w dniu:
2019-10-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2019-10-28
Publikacja w dniu:
2019-10-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2019-10-25
Publikacja w dniu:
2019-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-15
Publikacja w dniu:
2019-10-15
Opis zmiany:
b/d