Podstawa prawna

 

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu jest sądem powszechnym sprawującym wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do właściwości innych sądów i wykonującym zadania z zakresu ochrony prawnej dla obszaru właściwości pięciu sądów rejonowych, tworzących okręg sądowy.

  1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
   z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
   (Dz. U. 97.78.483 art. 173-177)
  2. Ustawa
   z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
   (Dz.U.2016.2062)
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
   z dnia 7 października 2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych  i sądów rejonowych
   (Dz.U.2014.1407)
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
  5. z dnia 23 grudnia 2015r.  

Regulamin urzędowania sądów powszechnych(Dz. U. 2015.2316 z późn. zm.)

 

 

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-27
Publikacja w dniu:
2017-12-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-28
Publikacja w dniu:
2012-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d