Ślubowanie ławników wybranych na kadencję 2020-2023

W dniu 16 grudnia 2019 roku miała miejsce uroczystość ślubowania ławników Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wybranych na kadencję 2020-2023.

Pierwsza część spotkania odbyła się w Sali Obrad im.Stanisława Małachowskiego w nowosądeckim Ratuszu, gdzie zasłużeni ławnicy otrzymali podziękowania od Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu  P.Zbigniewa Krupy. Brązowym medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” przyznanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  uhonorowana została Pani Antonina Rój – długoletni ławnik Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Następnie Przewodnicząca Rady Ławniczej P.Magdalena Sołtys przedstawiła sprawozdanie z prac Rady  mijającej kadencji 2016-2019.

Nowo wybrani ławnicy złożyli ślubowanie powtarzając  słowa Roty przysięgi. Zaproszeni na uroczystość goście złożyli ławnikom gratulacje i życzenia pomyślności w sprawowaniu zaszczytnej funkcji ławnika.

Druga część spotkania odbyła się w budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Ławnicy otrzymali z rąk Prezesa Sądu legitymacje ławnika, wysłuchali wykładu SSO w stanie spoczynku Jacka Gacka nt. roli ławnika w postępowaniu sądowym. Następnie udali się na  szkolenia specjalistyczne (cywilne i karne prowadzone przez sędziów Dominika Skocznia i Jacka Gacka).

Ostatnim punktem spotkania był wybór nowej Rady Ławniczej liczącej 11 osób i jej ukonstytuowanie.

Galeria

Rejestr zmian dla: Ślubowanie ławników wybranych na kadencję 2020-2023

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2019-12-17
Publikacja w dniu:
2019-12-17
Opis zmiany:
b/d