Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku sądowego dla osób niepełnosprawnych oraz remont wytypowanych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3

Nazwa: „Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku sądowego dla osób niepełnosprawnych oraz remont wytypowanych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3”.
Oznaczenie postępowania: A/g-3500-6/12
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wartość: Poniżej kwoty 5 000 000 EURO
Termin składania ofert: 12.10.2012 godzina 09:30
Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

 

Wyjaśnienia do SIWZ

Zapytanie Nr 1

Rozstrzygnięcie postępowania

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku sądowego dla osób niepełnosprawnych oraz remont wytypowanych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Paweł Kołodziejczyk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-12
Publikacja w dniu:
2012-10-12
Opis zmiany:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Paweł Kołodziejczyk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-05
Publikacja w dniu:
2012-10-05
Opis zmiany:
Zapytanie nr 1
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Paweł Kołodziejczyk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-09-27
Publikacja w dniu:
2012-09-27
Opis zmiany:
Publikacja