Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach użytkowanych przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Nazwa: Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania  pomieszczeń w budynkach użytkowanych przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu”.
Oznaczenie postępowania: A/g-26-2/16
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wartość: Poniżej kwoty 135 000 EURO
Termin składania ofert: 01 grudnia 2016r. godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu:

 Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Wyjaśnienia do SIWZ

 Zapytanie nr 1

 Zapytanie nr 2

Otwarcie ofert

 Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach użytkowanych przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu