Zgromadzenie Kuratorów okręgu nowosądeckiego

W dniu 11 kwietnia 2017 r. zgodnie z przepisami ustawy o kuratorach sądowych w Sądzie Okręgowym odbyło się Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów okręgu nowosądeckiego. W zgromadzeniu wzięli udział  -  Prezes Sądu Okręgowego Pan Zbigniew Krupa i Wiceprezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Pani Ewa Ślusarczyk.Przedmiotem Zgromadzenia, jak co roku, było podsumowanie działania kurateli sądowej  w okręgu oraz omówienie bieżących zagadnień i problemów tej grupy zawodowej.Kuratorzy zawodowi dokonali także wyboru uzupełniającego do komisji egzaminacyjnej, jak również wysłuchali sprawozdania delegata do Krajowej Rady Kuratorów - kuratora specjalisty Pani Edyty Żegleń-Nycz.

 Dynamika zmian przepisów prawnych jak również rzeczywistość społeczna stawiają kuratorów przed coraz to nowymi wyzwaniami, dlatego Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów jest doskonałą okazją do dokonania bieżących podsumowań, ocen oraz ustaleń i wniosków pomocnych w dalszym sprawnym i efektywnym wykonywaniu orzeczeń i zarządzeń sądu.W zgromadzeniu uczestniczyło 50 kuratorów zawodowych.

Galeria

Rejestr zmian dla: Zgromadzenie Kuratorów okręgu nowosądeckiego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-04-12
Publikacja w dniu:
2017-04-12
Opis zmiany:
b/d